การ จัดการเรียนรู้และจัดกิจกรรม

ที่มีเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนอนุบาล มีส่วนร่วม

ทำให้โรงเรียนรู้สึกกระตือรือร้นกับการจัดกิจกรรมแแบบนี้เป็นอย่างยิ่ง

อนุบาลก็เริ่มให้คุ้นเคยกับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เตรียมยุวกาชาด
โรงเรียนแรกที่จัดกิจกรรมยุวกาชาด ๑๐๐ %
ให้กับสมาชิกทั้งชายและหญิงตั้งแต่อนุบาล ๑ - ป.๖

 

อนุบาล ๑ กับ ครูกัญญา มาลี อนุบาล ๒ กับ ครูนิตยา ชูศิลป์
พร้อมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนอนุบาล
ร่วมทำแปลงเกษตรให้เด็ก ๆ ได้ทดลองปลูกพืช ผัก ดอกไม้

 

เริ่มฝึกว่ายน้ำด้วยการทำให้คุ้นเคย ให้ลอยตัวได้ เป็นเบื้องต้น
เด็กวัดโสดาฯ ตกน้ำต้องไม่ตาย
(วิสัยทัศน์ของผ.อ.ราตรี แออ่วม เมื่อตอนมารับตำแหน่งที่นี่)