ประเมินผลการจัดงานวันแม่แห่งชาติ

10 สิงหาคม 2555

เพื่อพัฒนางานให้ดีขึ้นต่อไป ขอขอบคุณทุกข้อมูลที่ให้มา

หลังจากทำบุญตักบาตรบนวัดผ.อ.ให้เด็กนักเรียน ป.5 - 6 เข้าพบ
เพื่อทราบความพึงพอใจ ความคิดเห็น ที่มีต่อการจัดงานวันแม่แห่งชาติ 9 ส.ค.55

 

ผลการประเมินความพึงพอใจ อยุ่ในระดับมากที่สุด 95 %

ความคิดเห็นอื่นๆ

1.แสงสว่างมาก ภาพจากจอภาพยนต์ ไม่ชัด
2.มีความสุขที่แม่ได้มาร่วมงาน
3.อยากให้แม่มา(ยายมาแทนแม่ไปทำงาน)
4.อยากให้เป็นหนังเรื่องยาว ไม่ใช่ตัดเอารายการทีวีมา
5. ป.5เป่าเมโลเดี้ยนเบา ไม่ค่อยได้ยิน
6 .ป.6เล่นอังกะลุงเสียงแข็งและห้วนไป
7. พื้นที่ ใช้สำหรับการรำ แคบไป
8. ผู้ปกครองร้องไห้เยอะเลย ผ.อ.ก็ร้องไห้ด้วย.

 

1.เมื่อวานนี้ ผู้ปกครองชอบรูปแบบที่โรงเรียนจัด

2.ผู้ปกครองอายลูกๆ ที่ร้องไห้ เพราะประทับใจรายการที่โรงเรียนนำมาจัดฉายให้ชม

3.ควรทำต่อไปอีก

 

 

หลังจากประชุมผู้มีส่วนรับผิดชอบกิจกรรมหลักๆ และพิจารณาแบบสอบถามความพึงพอใจรวมทั้งข้อคิดเห็นแล้ว พบว่า

1.กิจกรรมที่ประทับใจที่สุดคือ พิธีทำบุญตักบาตร 100 %
2.การจัดกิจกรรมเป็นไปตามขั้นตอน ดีมาก 46 % ดี 40 % พอใช้ 14 %
3.การจัดสถานที่เหมาะสม ดีมาก 24% ดี 62% พอใช้ 10 % ควรปรับปรุง 4 %
4. ความพร้อมของเรื่อง แสง สี เสียง ดีมาก32 % ดี 52 % พอใช้ 16 %
5. ความพร้อมเพรียงในการเข้าร่วมกิจกรรมของคณะครูและนักเรียน ดีมาก40 % ดี 46 % พอใช้ 14 %
6. พิธีถวายพระพร และ กิจกรรมรำลึกถึงพระคุณแม่ ดีมาก 46% ดี 52 % พอใช้ 2 %
7.กิจกรรมนี้สามารถสร้างจิตสำนึกเรื่องความกตัญญูให้นักเรียนได้ในระดับ ดีมาก56 % ดี 42 % พอใช้ 2 %
8.กิจกรรมนี้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้ครอบครัว ดีมาก 60 % ดี 38 % พอใช้ 2 %

ความคิดเห็นอื่นๆ

ควรปรับปรุงสถานที่การจัดงาน แคบไป
ควรจัดทุกๆปี
ควรมีประกวดร้องเพลง
ควรกระชับเวลาเอาเฉพาะที่เป็นประโยชน์โดยตรง