คณะครูโรงเรียนวัดโสดาประดิษฐารามไปดูงานที่

โรงเรียนวัดช่องลาภ อ.บ้านคา

5 ตุลาคม 2555

โรงเรียนหรือว่ารีสอร์ท

 

รึว่าเป็นธนาคาร

 

นายราตรี แออ่วม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโสดาประดิษฐาราม
อดีตผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอสวนผึ้ง(เมื่อก่อนสวนผึ้ง - บ้านคายังรวมกัน)
ขอชื่นชมในผลงานที่ผู้อำนวยการบุษบา ฤทธิสาร คณะครู และบุคลากรฯได้ร่วมมือกันพัฒนาโรงเรียน....เยี่ยม

 

ผ.อ.บุษบา ฤทธิสาร บรรยายให้ฟังถึงภูมิหลังและความเป็นมา
เปิดวีดีทัศน์แสดงการทำงาน และ ผลงานที่ได้รับ

 

หัวหน้าสายชั้นอนุบาล อดีครูสวนผึ้ง ครูนิตยา ชูศิลป์..ชื่นชม

 

หัวหน้าวิชาการโรงเรียนวัดโสดาฯ ครูกัลณิกา ศรีสุวรรณ...อดีตครูบ้านคา
ชื่นใจที่ได้มาเห็น

 

บุษบา นางฟ้า ของช่องลาภ สู้อด อาบน้ำเหงื่อ เพื่อการศึกษา จิตของเธอ ทั้งให้ ทั้งเมตตา เพื่อนำพา สถานศึกษา สู่หลักชัย
เคยเห็นเธอ ตั้งแต่ครั้ง เป็นครูน้อย ที่เฝ้าคอย รับคำสั่ง หน้าสดใส ขอทำเอง บริหารให้ ได้ดังใจ เพื่อพัฒนา การศึกษาไทย ในบ้านคา
รางวัลงาน การศึกษา ช่างยิ่งใหญ่ สถานศึกษาก็สดใส ใครใคร่หา เห็นช่องลาภ เห็นชิ้นงาน ติดตรึงตา ผลงานของ นางฟ้า พนาไพร