โรงเรียนวัดโสดาประดิษฐาราม รับการประเมิน และ รับรองคุณภาพภายนอก

โดยคณะกรรมการจากบริษัทฉัตรเพชรการประเมิน จำกัด

วันที่ 26 - 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

มาดูกิจกรรมยามเช้า

 

ประชุมคณะครู กรรมการสถานศึกษา และ ผู้ปกครอง

 

นางสาวสุนิตย์ สุวรรณมณี, นางจุฑามาศ ชูเชิด และนาง สุรีย์ ตรีทัศน์
คณะกรรมการ

 

,นางสุดา วงศ์รส และ ผ.อ.อุเทน ชนะกุล

 

นางนันทวัน เสือเหลือง ผู้ปกครอง

 

คุยกับนักเรียน

 

สัมภาษณ์ครู

 

จะเป็นแบบนี้ใช่ไหม

 

ใช่ครับ

 

วันที่สองของการประเมิน

วันที่สามของการประเมิน