การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน(O - NET)

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนวัดโสดาประดิษฐาราม

วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕

เอกสารการสอบอยู่ในสภาพปกติ

 

เขียนรายละเอียดข้อมูลส่วนตัวให้เรียบร้อย

 

 

นายราตรี แออ่วม หัวหน้าสนามสอบ

นางบังอร มณีวงศ์ และ นางกรณ์ชญาสุข พิมพ์จ้อย กรรมการคุมสอบ
จาก โรงเรียนวัดเกาะลอยฯ

 

 

สอบห้องเดียว 01

 

ถูกแล้ว

 

สบายๆ ไม่ต้องวิตก

 

ทาสินา ไม่มีนามสกุล ไม่ต้องใส่

 

พร้อม

 

ลงมือทำ