กิจกรรมของน้องยุวกาชาดระดับ 1ครบตามขั้นตอน

วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2556

ยุวกาชาดวัดโสดาประดิษฐาราม โรงเรียนยุวกาชาด 100 %

เรียกแถว ชักธงยุวกาชาด

 

สงบนิ่ง

 

กล่าวคำปฏิญาณตนยุวกาชาด

 

ตรวจโดยหัวหน้าหน่วย

 

หัวหน้าหน่วยรายงาน

 

มาร์ชยุวกาชาดโดยครูหนุ่ยและคณะ

 

เกมหลักการกาชาด

 

หัวหน้าหน่วยเตรียมผ้าผูกคอ , รองหัวหน้าหน่วยจัดการเครื่องหมาย

 

วางเหรียญหลักการเรียงตามข้อ

 

เสร็จแล้วครับ...เสร็จแล้วค่ะ

 

ความมีวินัย 50 คะแนน ความถูกต้อง 50 คะแนน

 

ยอดเยี่ยม

 

ขอชมเชย

 

ชมเชย...นายแน่มาก ๆ ๆ

 

หัวหน้าหน่วยเก็บผ้า , รองหัวหน้าหน่วยเก็บเครื่องหมาย

 

รายงานการตรวจหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม

 

เตรียมชักธงลง

 

ชักธงลง...เป็นการปิดกิจกรรมยุวกาชาด หลังจากนัดหมายการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป.