ชื่อ - นามสกุล :นางกัลณิกา ศรีสุวรรณ
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :ครูประจำชั้น ป. 1
ที่อยู่ :
Telephone :0852963366
Email :kal.nanya@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้างานวิชาการ