หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : ยุวร่วมใจทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
โดย : admin
อ่าน : 352
ศุกร์์ ที่ 29 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562
พิมพ์ 

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนวัดโสดาประดิษฐารามจัดโครงการ ยุวร่วมใจทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยได้รับเกียรติจาก นายวสันต์ เกษมศรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาแร้ง อ.เมือง จ.ราชบุรี พร้อมคณะ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้และจัดกิจกรรมให้นักเรียน