หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : สภานักเรียนแสดงเจตนารมณ์
โดย : admin
อ่าน : 775
ศุกร์์ ที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ.2563
พิมพ์ 

วันที่ 31 มกราคม 2563 สภานักเรียนโรงเรียนวัดโสดาประดิษฐาราม แสดงเจตนารมณ์และการแสดงท่าสัญลักษณ์มือในเรื่องต่อไปนี้
๑. ส่งเสริมให้เด็กไทยเลิกใช้ถุงพลาสติก
๒. ส่งเสิรมการมีจิตอาสาเพื่อสร้างสังคมแห่งความสุข
๓. ส่งเสริมให้เด็กไทยรู้ทันก่อนแบ่งปันข่าวปลอม
๔. ส่งเสริมแนวทางการป้องกันความรุนแรงจากการ Bully