ปรับปรุงล่าสุด เมื่อ
Fri, 04-Apr-2014 14:09
หมายเลขโทรศัพท์
ผู้อำนวยการ
032-737-317
ธุรการ 032-369-501
 ห้องครูสุนทรี วัฒนสุนทร
032-737-318
 
 
   โครงสร้างการบริหาร
 
 
 
  เอกลักษณ์ -อัตลักษณ์
 
 
 
 
  สภายุวกาชาด
  แผนที่
  ;วิทยุ
   รวมภาพกิจกรรมของโรงเรียน
  ชมข่าวย้อนหลัง
  กิจกรรม 2552
  กิจกรรม 2553
  กิจกรรม 2554
  กิจกรรม 2555
  กิจกรรม 2556

 

อนุบาล1 และ อนุบาล 2 เตรียมงานปีการศึกษาหน้าแล้ว ... เรียนที่นี่เราดูแลลูกท่านเป็นอย่างดี
ร่วมมือกันดีเช่นนี้ปีหน้าจะมีป้ายระดับชาติของอนุบาลวัดโสดามาติดอวดแน่นอน ขอให้รักสามัคคีกันไว้
อนุบาลวัดโสดาประดิษฐารา็มีผลงานอวดได้ทั้งกิจกรรมและวิชาการที่สำคัญเครือข่ายผู้ปกครองเข้มแข็งมาก

 

 

 

 

 

 

e-Filing
 เช็ค e-Mail

 ท่านเป็นผู้เข้าเยี่ยมชมลำดับที่ Free Web Counter  ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2549
ที่อยู่ : โรงเรียนวัดโสดาประดิษฐาราม ต.เขาแร้ง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000

โทรศัพท์
๐๓๒-๗๓๗-๓๑๗
ห้อง ผู้อำนวยการ
๐๓๒-๗๓๗-๓๑๘
ห้องครูสุนทรี วัฒนสุนทร
๐๓๒-๓๖๙-๕๐๑
ธุรการ


e-Mail : aratree1@gmail.com